(The 1st Maintenance & Resilience TOKYO (Maintenance Techno Show) held in 1960)

งาน Maintenance & Resilience Asia 2019 เป็นงานลูกของงาน Maintenance & Resilience Tokyo ที่จัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นมามากว่า 55 ปี โดยสมาคมบริหารจัดการญี่ปุ่น (JMA) ซึ่งก่อตั้งโดยกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม ของญี่ปุ่น ในปี ค.ศ. 1942

งาน Maintenance & Resilience Tokyo ได้นำเสนอเทคโนโลยีล้ำสมัย นวัตกรรม อุปกรณ์และโซลูชั่นเพื่อเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพผ่านการบำรุงรักษาและการพัฒนาการผลิต กระบวนการผลิต และโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค ในประเทศญี่ปุ่นมาอย่างยาวนานหลายปี คำว่า "Maintenance" หรือ การบำรุงรักษา สำหรับอุตสาหกรรมในประเทศญี่ปุ่น ไม่ได้แปลว่า ซ่อมเครื่องจักร แต่คือการเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ปัจจุบัน กิจกรรมการบำรุงรักษาใช้เทคโนโลยี อย่าง ไอโอที บิ๊กดาต้า (ฐานข้อมูลขนาดใหญ่) และปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งถือเป็นพื้นฐานของอุตสาหกรรม 4.0

เกี่ยวกับงาน MRA 2021

MRA 2019 หรือ Maintenance & Resilience Asia 2019 เป็นงานแสดงสินค้าแรกของไทย ที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีและโซลูชั่นอันล้ำสมัยในด้านการบำรุงรักษา เพื่อเพิ่มความสามารถและประสิทธิภาพในการผลิตให้ได้สูงที่สุด นำไปสู่การพัฒนาให้เป็นระบบการผลิตอัจฉริยะและระบบโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะในประเทศไทยและในอาเซียน

งานแสดงสินค้าและการประชุมเชิงวิชาการ MRA2021 จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2564 เพื่อจัดแสดงเทคโนโลยี นวัตกรรม เครื่องจักรและอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ โซลูชั่นและงานบริการ ที่เกี่ยวกับ