ความปลอดภัยในภาคอุตสาหกรรม

 • อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล หรือ Personal Protective Equipment (PPE)
  อุปกรณ์ป้องกันศรีษะ หมวกนิรภัย / การป้องกันดวงตา แว่นตานิรภัย / การป้องกันหู / การป้องกันมือ ถุงมือ / การป้องกันแขน / การป้องกันขา / รองเท้านิรภัย / รองเท้าป้องกันต่างๆ / การป้องกันผิวหนัง / ชุดสำหรับการทำงานเฉพาะด้าน / ชุดช่วยเสริมสร้างสมรรถนะ เป็นต้น
 • อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน
  อุปกรณ์และเครื่องป้องกันการทำงานในที่สูง / อุปกรณ์และการติดตั้งเครื่องป้องกันด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล / ระบบสัญญาณเตือนภัย เป็นต้น
 • อุปกรณ์สำหรับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  เครื่องมืออุปกรณ์ในการทำความสะอาดอากาศ / เครื่องดักฝุ่นละออง / ตัวกรองอากาศ / เครื่องวัดระดับความดังของเสียง เป็นต้น
 • การบริการและระบบการตรวจวัดความเครียด / บริการตรวจและรักษาสุขภาพ / บริการดูแลสุขภาพ
 • การป้องกันอัคคีภัย / ผลิตภัณฑ์และระบบความปลอดภัย
 • การดูแลและคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ณ สถานที่ทำงาน
 • เทคโนโลยีด้านการวัดและการควบคุม
 • อุปกรณ์และระบบความปลอดภัย
 • ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
 • โซลูชั่นและการประยุกต์ใช้งานของระบบดิจิทัล
 • ผลิตภัณฑ์ปลอดเชื้อและสุขอนามัย
 • อุปกรณ์อาชีวอนามัย
 • การปรับเปลี่ยนไปสู่ยุคดิจิทัลของการทำงาน