Maintenance & Resilience ASIA 2021

"The Key to Smart Manufacturing & Infrastructure"

3–5 กุมภาพันธ์ 2564New Date!

(วันพุธ - วันศุกร์)

ไบเทค บางนา

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 สมาคมการบริหารจัดการของญี่ปุ่น และบริษัท เอ็กซโปซิส ในฐานะผู้จัดงาน MRA 2020 ได้ตัดสินใจเลื่อนการจัดงานออกไปเป็นวันพุธที่ 3 - วันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา